Czy za magazyn trzeba płacić podatek od nieruchomości?Magazyny, podobnie jak inne obiekty budowlane, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Co więcej, wysokość podatku obliczana jest w najwyższej stawce – obowiązującej dla budynków wykorzystywanych na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Sprawdź, ile wynosi podatek od magazynów i czy trzeba go zapłacić także za wynajmowane hale.

Kwestia sporna hal magazynowych

Zacznijmy od tego, że nie wszystkie hale podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Obiekty tymczasowe, które bez konieczności prowadzenia prac budowlanych można zdemontować, nie są klasyfikowane jako budynki. Nie podlegają więc opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Do takich tymczasowych magazynów można zaliczyć np. hale namiotowe i namioty blaszane, o ile nie są w sposób stały związane z gruntem.

Kwestia opodatkowania hal magazynowych od lat wzbudza wątpliwości podatników. Namiot czy blaszany garaż nie zaliczają się też do budowli, czyli tzw. obiektów małej architektury. Właściciel nie płaci za nie więc podatku w wysokości 2%, obowiązującego w przypadku wykorzystywania budowli na działalność gospodarczą.

Nie ma za to żadnych wątpliwości w zakresie opodatkowania magazynów, które są murowane lub wykonane z innych materiałów, trwale związanych z gruntem. Za takie obiekty należy zapłacić podatek.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości spoczywa przede wszystkim na właścicielach. Obejmuje też m.in. posiadaczy samoistnych oraz posiadaczy nieruchomości stanowiących własność samorządu lub Skarbu Państwa.

W przypadku magazynów zwykle mamy do czynienia z dwiema formami władania: własnością oraz wynajmem. W przypadku własności stawka maksymalna podatku od nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej w 2024 r. wynosi 33,10 zł za m2 powierzchni użytkowej. Przy czym należy pamiętać, że to miasta i gminy indywidualnie wyznaczają ostateczne stawki dla swoich mieszkańców. Minister Finansów ustala wyłącznie górne limity.

Czy wynajem podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości obejmuje wyłącznie właścicieli lub posiadaczy. Nigdy, w żadnych okolicznościach nie płaci go wynajmujący. Oczywiście deweloperzy mogą pośrednio przenosić część kosztów podatku na odbiorcę końcowego, jednak to oni jako właściciele dopełniają obowiązku podatkowego wobec gminy.

Wynajem magazynów jest obecnie coraz bardziej popularną formą użytkowania tego rodzaju obiektów. Pozwala przedsiębiorcom uniknąć dużej, jednorazowej inwestycji na budowę, dodatkowo zapewniając elastyczność w doborze lokalizacji. Jeśli szukasz nowoczesnego magazynu w Lublinie i okolicach, skorzystaj z wyszukiwarki dostępnych powierzchni Panattoni: https://panattonieurope.com/pl-pl/znajdz-nieruchomosc?region=lublin. W razie potrzeby firma może przenieść swój magazyn gdzie indziej, bez wielu formalności związanych ze sprzedażą obiektu. Odchodzi też obciążenie podatkiem od nieruchomości, ponieważ to deweloper ma obowiązek rozliczenia z organem podatkowym.